RGD live met OTL

Error message

Notice: Only variables should be passed by reference in piog_preprocess_page() (line 152 of /home/public/sites/www.perfection-in-oracle.nl/sites/all/themes/piog/template.php).

Sinds juni 2011 maakt de Rijksgebouwendienst (Rgd) gebruik van Oracle Time & Labor (OTL) om tijd te schrijven. Door het gebruik van OTL wordt meer efficiency in het tijdschrijfproces gerealiseerd.

De Rijksgebouwendienst is de huisvester van de Rijksoverheid. De Rijksgebouwendienst (Rgd) maakt deel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De taak van de Rgd is het beheren en ontwikkelen van de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. Bij elkaar gaat het om 7 miljoen vierkante meter vloeroppervlak, waarvan 70% in eigendom. Van de 2.000 objecten in de Rgd voorraad hebben er zo'n 350 objecten (1 miljoen vierkante meter vloeroppervlak) een monumentstatus. Voor de klanten van de Rgd is de Rgd adviseur bij huur, bouw en ontwerp. Daarnaast is de Rgd projectmanager en beheerder.

Voor de ondersteuning van diverse bedrijfsprocessen (financiën, sales, projecten, inkoop) maakt de Rgd al geruime tijd gebruik van de Oracle e-Business Suite.

Medio 2010 is er bij de Rgd een project gestart om het tijdschrijfproces te digitaliseren en optimaliseren. Tevens heeft het project ten doel de inefficiëntie in het bestaande tijdschrijfproces en het “gesleep” met A4-tjes te elimineren.

Het project kende de volgende fasering:

- Aug 2010: Inrichting basisfunctionaliteit Oracle Time & Labor
- Sep/Dec 2010: Pilot OTL uitvoeren met ca. 30 deelnemers
- Jan/Apr 2011: Oplossen pilotbevindingen en voorbereiden implementatie
- Mei/Jun 2011: Implementatie OTL voor totale Rgd (ca. 1000 gebruikers)
- Jul 2011: Nazorg

TopConsult heeft binnen dit project de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Het inrichten van de module Oracle Time & Labor (inclusief de timekeeper functionaliteit).
- Het aanpassen van de OTL-urenstaatlayout zodat deze beter aansluit op de wensen/eisen van de RGD.
- Het ontwikkelen en realiseren van een viertal BI-rapporten zodat de Rgd het digitale tijdschrijfproces eenvoudig kan monitoren en controleren.
- Het opstellen van alle gebruikershandleidingen.
- Het verzorgen en begeleiden van alle Gebruikers Acceptatie Testen.
- Het opstellen van alle opleidingsmaterialen
- Het opleiden van de Rgd-trainers (De Rgd hanteerde voor dit project het train-de-trainer concept)
- Het verzorgen van presentaties binnen diverse overlegorganen van de Rgd.
- Het ondersteunen en adviseren van het projectmanagement.

Dankzij de intensieve samenwerking tussen TopConsult en de afdeling Informatievoorziening van de Rgd is dit project binnen planning en budget “live” gegaan.